Orang Cerdas

JADILAH ORANG CERDAS

Seorang musafir lewat di suatu kampung. Ia melihat penduduk kampung lagi berkumpul ramai sekali. Mereka sepertinya lagi mengadakan musyawarah...

Start typing and press Enter to search