Karlota

Umowali to mongobuwa dulota Meyalo towulota
Mobuluhuto wanu maa wopatota

Tuwoto u karlota
Bo to nona’o hiwopota Wanu mo’odungohe buli’ota Wamba’ bolo hi polambota

Mongolola’i wanu ma lo karlota Mongilaboto mongobuwa mopullota Hihumu’a hitombota
Mongi’I delo butota

Karlota lo hulondlalo Layito to bele-beleyalo Wonu huyi to dalalo
Ja paduli mo’otola hiyalo Bo hilaa peta’alaa lo ba’alo.

Start typing and press Enter to search